Ponos brigada – knjiga druga

Ponos brigada

ORB ,,Ivo Lola Ribar’’ Derventa 1974-1990.

Knjiga druga

Zajedno sa Jasminom Radanović pripremam drugu knjigu o našoj brigadi i akcijaštvu uopšte u Derventi. Namjera je da knjiga bude odštampana u julu 2017 g.

Za dodatne  informacije možete pitati  preko linka contact.