Posjetioċe ,

U nekom od priloga objavljenih na ovoj stranici ,www.franjomilos.nl , možda nadješ i svoje ime,  ili  ime  jednog ċlana familije, dobrog prijatelja ili poznanika . Ako ništa drugo uz pomoć ovih priloga podsjeti se na jedan dio života nekadašnje Dervente a ako imaš volje proċitaj nešto što sam  napisao ili sakupio i objavio.

Na stranici su kopije mojih  objavljenih zbirki poezije  i nešto od neobjavljenih radova.

Pored mojih stihova i priċa naći ćeš i radove mnogih Dervenćana koji su ċinili srce ili imali dodira sa Književnim klubom “Vihor” u periodu 1982-1992 godine. To je samo jedan mali dio radova koji su štampani u zajedniċkim zbirkama tadašnjeg KK “Vihor” .

I nisu ovdje samo “vihoraši : U zbirkama Rumeni vidici i Otvoreno srce radovi su srednjoškolaca i osnovaca.  U knjizi “Život pjesmu tkaje” su izvornjaci; Braća Begić, Bašċovani …

Brigadirima i svim ljudima akcijaška srca poruka da sam  knjigu Ponos brigada   kopirao i evo poklanjam vam  od srca.

Knjigu možete listati, ili kopirati, na vlastiti kompjuter a moguće je  i  kompletnu isprintati ili samo jedan dio. Na vama izbor.

Kao komandant zadnje dvije brigade nastojim da i uċešće na posljenje dvije akcije koje nisu uvrštene u knjigu obradim i knjigu kompletiram.

Uputstvo kako da listate stranicom možete naći u nastavku.

Nešto opširnije o ovim temama u prilozima koji slijede.

Sve ovo nije pokušaj oživljavanja starog vremena. Ovo je nastojanje da se jedno vrijeme zabilježi i saċuva od zaborava za nas koji smo ga doživjeli i stvarali.

Hvala ti na posjeti ovih stranica.

Imaš li potrebu da mi se javiš ili bi rado i sam nešto svoje liċno  ponudio cijelom svijetu   preko i u duhu ove stranice izvoli.

Franjo Miloš