Monografija o Omladinskoj radnoj brigadi ,, Ivo Lola Ribar’’ Derventa 1974. – 1990.
Autori Franjo Miloš i Jasmina Radanović

Dokument sa dušom

Druga knjiga Ponos brigada-ORB ,,Ivo Lola Ribar’’ Derventa 1974.-1990.  Izašla je is štampe  u julu 2017 g. Autori Franjo Miloš i Jasmina Radanović radili su na prikupljanju i obradi materijala pune tri godine.

Na 240 stranica u tvrdom povezu prikazane su sve omladinske radne akcije na kojima je Lolina  (jedna od najboljih)  brigada  učestvovala, objavljeni spiskovi svih brigada, u riječi i slici prikazan je brigadirski život i mentalitet kako u naselju tako i na trasi.

Knjiga sadrži brojne priloge i fotografije, (brigada i brigadira) ne samo o Lolinoj brigadi nego i o drugim derventskim brigadama, kao i o jedinoj radnoj akciji naseljskog tipa u Derventi ,,Ukrina 82’’. Oslikan je mentalitet Dervente i njezinih akcijaša. Objavljenja su i sjećanja brigadira na jedan od najljepših perioda života.

Ponos brigada je istorijski dokument, svjedočanstvo fenomena dobrovoljnog omladinskog rada i generacija Dervenćana koji su u njemu aktivno učestvovali.

Preko nalovne fotografije knjige ipod teksta  možete pogledati nekoliko stranica. Za nabavku knjige obratite se autorima. (idi na contact na početnoj stranici  www.franjomilos.nl )

Ponos brigada druga knjiga

Klikni na koricu i otvori knjigu.