Neće biti popravnog

Treća i posljednja 1990 godine štampana zbirka (dvadeseta) u izdanju Književnog kluba ”Vihor” Derventa.

Knjigu je ilustrovao i tekstove svojom umjetniċkom rukom ispisao Nihad Hadžihasanović, slikar i umjetnik iz Dervente. Tople uspomene me vežu na saradnju sa ovim divnim ċovjekom, umjetnikom i u sjećanjima mnogih Dervenćana motorom  tadašnjeg Doma kulture  i kulturnog života Dervente.

Muhamed Kondžić, pisac, rodjeni Dervenćanin i moj tadašnji kolega novinar Senad Slijepċević pobrinuli su se za recenzije.

U prvom dijelu su pjesme u kojima sam prenio svoj osjećaj prema sredini koja me okružuje. U drugom dijelu vraćam se temi ljubavi.

Neće biti popravnog

Klikni na koricu i otvori knjigu.